Бързото развитие на информационните технологии в последните десетилетия и масовото навлизане на дигитализацията в различни области на обществения живот поставят пред съвременното образование предизвикателства, на които трябва да се отговори адекватно и своевременно. Съвременните тенденции са да се търсят нови, модерни начини на представяне на училища и гимназии, така че те да могат по-лесно да достигат до младите хора и техните родители през интернет, да осъществяват контакт, да провеждат виртуални срещи и събития, да общуват и четат.

“Виртуално изложение на иновативните училища в София” е изцяло онлайн-базирано изложение, което се провежда в два сегмента:

  • Едногодишно изложение, по време на което всяко училище ще може да обновява информацията си ежемесечно
  • Двудневно изложение на живо. По време на изложението на живо всяко едно от училищата ще има свой представител на разположение онлайн, който да може да отговаря на въпросите на посетителите в реално време.

Всяко училище, участващо в изложението, ще представя свои иновативни проекти, учители, ученици и подходи.

Сайтът на изложението ще предоставя полезна и актуална информация в три категории:

  1. Събития – мероприятия, които са организирани от училищата.
  2. Добрият пример – в тази категория ще се представят учители, ученици, дейности и проекти, които могат да послужат за пример.
  3. Каузи – доброволчески каузи, събития и други, които са създадени от ученици, учители, родители и бизнеси с доброволческа цел, свързана с образованието.