Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

До 31 януари 2022 г. неспециализираните държавни, общински и частни училища и специализираните училища могат да подават проекти за кандидатстване за иновативно училище. Министерство на образованието и науката (МОН) е ангажирано да подпомага процеса на кандидатстване на училищата, развитието на техните иновации, както и популяризирането на иновативните практики в страната.

Формулярите се подават онлайн и в тях трябва да се опише иновацията, която директорите искат да въведат в училището си. Иновативните елементи могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание и/или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап. За подробна информация, моля вижте официалния уебсайт на МОН тук: https://mon.bg/bg/1683 

Училищните проекти трябва да бъдат предварително одобрени от Педагогическия съвет и от родителите на учениците, които ще бъдат включени в иновацията. Всеки проект ще бъде разгледан от членовете на Комисията за иновативните училища към министъра на образованието и науката.

Кандидатства се само с електронен формуляр, който можете да намерите на: ischools.bg

За въпроси, моля свържете се с: i.slavova@mon.bg.

Споделете поста, изберете си платформата!

Go to Top